Home HomeTom Clancy Net Force 01 Net ForceBradford Taylor Barbara Emma Hart 01 Kariera Emmy Harte tom 02Alexandra.Ivy. .Straznicy.Wiecznosci.Tom.7. .Zachlanna.ciemnosc.(P2PNet.pl)Erikson Steven Malazańska Księga Poległych Tom 6.1 Łowcy Koœci. PoœcigClancy Tom Jack Ryan 04 Polowanie na Czerwony PaŸdziernikMAURYCY MOCHNACKI Powstanie Narodu Polskiego w 1830 i 1831 tom IIClancy Tom Jack Ryan 03 Polowanie na Czerwony PaŸdziernikAnna Brzezińska Zbój Twardokęsek Tom 4 Letni Deszcz. SztyletDrukarczyk Grzegorz Bogowie sa smiertelniKraszewski JA3zef Ignacy DziwadAa Mieszczuch na wsi (2)
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Artykuł 3CZY PROCHY LUDZKIEGO CIAAA POWINNY WRCI NA TO SAMO MIEJSCE,KTRE PRZEDTEM ZAJMOWAAY?Zdaje się, że na skutek zmartwychwstania prochy ludzkiego ciała powinny wrócić dotych części ciała, które w nie się obróciły, bo:159 1.Według Filozofa1:  Jak się ma dusza do całego ciała, tak się ma część duszy doczęści ciała", np.wzrok do zrenicy.Lecz ciało wróci do tej samej duszy.A więc iczęści ciała powinny wrócić i stać się członkami, jakimi przedtem były, i znowupowinny być doskonalone przez te same części duszy, tj.władze.2.Z różnej materii powstaje coś różnego liczbowo.Jeżeli jednak prochy nie wrócąna te same części, poszczególne części nie będą odbudowane z tej samej materii, zktórej przedtem były zbudowane.Nie będą więc liczbowo tymi samymi.A jeśli częścisą różne, to i całość będzie różna, bo według Filozofa2 tak się mają części do całości,jak się ma materia do formy.Zatem człowiek nie będzie już ten sam co do liczby, cojest sprzeczne z prawdą o zmartwychwstaniu.3.Zmartwychwstanie jest po to, żebycały człowiek otrzymał zapłatę za swoje uczynki.Lecz do spełniania różnychuczynków zasługujących na nagrodę lub karę służyły różne części ciała.A więc wzmartwychwstaniu każda część powinna wrócić do swojego stanu, aby wedługswojego udziału otrzymała zapłatę.Wbrew temu: 1.Dzieła sztuki bardziej zależą od swojej materii niż dzieła natury.Leczgdy się odbudowuje to samo dzieło sztuki z tej samej materii, nie musi się kłaśćposzczególnych części na miejsce przedtem zajmowane.A więc i w człowieku nie jestto potrzebne.2.Zmiana przypadłości nie wprowadza istotnej zmiany w osobę.Lecz położenieczęści jest jedną z przypadłości.A więc może się w człowieku zmienić, nie zmieniająctożsamości osoby.Odpowiedz: W sprawie tożsamości ciała zmartwychwstałego należy rozróżnić: popierwsze to, co może stać się bez uszczerbku dla tożsamości; po drugie to, co wypadażeby się stało.Gdy chodzi o pierwsze, to trzeba wiedzieć, że w ciele człowieka możnawyodrębnić dwa różne rodzaje części: jedne, to części jednorodne (tego samegogatunku); np.różne części mięsa lub różne części kości.Drugie, to części różnorodne(różnego gatunku), które razem tworzą całość różnorodną; np.kość, mięso.Jeżeli więcjedna część materii (chodzi o części jednorodne) wejdzie na miejsce drugiej części o160 tym samym gatunku, dokona się tylko zmiana w położeniu części.A taka zmianapołożenia części nie zmienia gatunku w całościach różnorodnych.W ten sposóbtożsamość całości nie dozna żadnego uszczerbku, gdy materia jednej części wejdzie namiejsce drugiej.Tak też jest z przykładem posągu podanym przez Magistra3: posągodbudowany z tej samej materii nie jest już ten sam liczbowo co do formy, jest jednakten sam co do materii, dzięki której staje się określoną substancją.I właśnie dziękimaterii posąg jest jednorodny, nie zaś z racji formy nadanej przez sztukę.Jeżeli natomiast materia jednej części (chodzi o części różnorodne) wejdzie namiejsce drugiej części o innym gatunku, to z konieczności zmienia się nie tylkopołożenie części, ale i ich tożsamość, o ile jednak cała materia jednej, albo coś, co wtejże części należało do prawdziwości ludzkiej natury, weszło na miejsce drugiej, niezaś, gdy coś zbywającego w jednej części, zostanie przeniesione do drugiej.Skoro zaśzostała zatracona tożsamość części, została też zatracona tożsamość całości, gdychodzi o części istotne, nie zaś gdy chodzi o części nieistotne, przypadłościowe, takiejak włosy i paznokcie, które chyba Augustyn ma na myśli4. Jasno z tego widać,kiedy przeniesienie materii z jednej części na drugą zatraca tożsamość całości, a kiedynie.Gdy chodzi o to, co wypada żeby się stało, to jest prawdopodobne, że wzmartwychwstaniu będzie zachowane również i to samo położenie części, zwłaszczagdy chodzi o części istotne i organiczne.Być może nie dotyczy to części nieistotnych,jak paznokcie i włosy.Na 1.Zarzut ma na uwadze części organiczne, a nie podobne, jednorodne.Na 2 [ Pobierz całość w formacie PDF ]