Home HomeWord Studies in the New Testament Vol 3 & 4 (Marvin R Vincent)PS16 Nienacki Zbigniew Pan Samochodzik i Testament Rycerza JedrzejaZbigniew Nienacki Pan Samochodzik i testament rycerza JędrzejaCourths Mahler Jadwiga Testament starego dziwakaWołoszański Bogusław Testament OdessyRobert Ludlum Testament MatareseaBourne Sam Ostatni testamentWEB Griffin [BoW 03] The MajorsMilne Christopher Poza Âświatem Puchatka. Wybór ze wspomnieńMichaels Leigh Tajemniczy sąsiad
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.91 Filip aposto rzek: "Józef, ciela, zasadzi ogród, gdy potrzebowa drewna dla swego rzemiosa.On to jest tym, który wyciosa krzy z drzewa, które zasadzi.Jego potomek zawis na tym, co on zasadzi.Jego potomkiem by Jezus, za sadzonk krzy".95 Namaszczenie przewysza chrzest, bowiem z powodu namaszczenia nazywa si nas chrzecijanami, a nie z powodu chrztu.I Chrystusem zosta nazwany z powodu namaszczenia.Ojciec bowiem namaci Syna, Syn za namaci apostoów, apostoowie za namacili nas.Kto zosta namaszczony, posiada Peni, ma zmartwychwstanie, wiato, krzy, Ducha witego.Ojciec da mu to w komnacie maeskiej, (a) on przyj.100 Kielich modlitwy zawiera wino i wod, suy jako znak krwi dla dzikczynienia za ni i napeniony jest Duchem witym i jest wasnoci caego doskonaego czowieka, Gdy pijemy go, przyjmujemy dla siebie doskonaego czowieka.109 Jak Jezus udoskonali wod chrztu, tak rozpuci mier.Dlatego schodzimy do wody, nie schodzimy za do mierci, aby nie rozpuszczono nas w duchu wiata.Gdy on tchnie, nastaje pora "pro" [zima], gdy za tchnie Duch wity, nastaje pora "szem" [lato].111 Duchowa mio jest winem i woni.Korzystaj z niej wszyscy, którzy bd si ni namaszcza: Korzystaj z niej stojcy na zewntrz, jak dugo przestaj z nimi ni namaszczeni.Jeli namaszczeni zaprzestan [tego] z nimi i odejd, ci, co nie s namaszczeni, a tylko z tamtymi przestaj, pozostan na nowo w swym smrodzie.Samarytanin nie da rannemu niczego innego prócz wina i oliwy, a to nic innego jak ma, i ona uleczya rany.Mio bowiem zakrywa mnóstwo grzechów.115 Gospodarstwo wiata zaley od, czterech sytuacji.Zbiory w spichlerzu zale od wody i ziemi, i wiatru, i wiata.Gospodarka Boa zalena jest od czterech [czynników]: wiary i nadziei, i mioci, i gnozy śycie].Nasza ziemia jest wiar, w której s nasze korzenie; woda jest nadziej, któr si nasycamy; wiatr jest mioci, w której wzrastamy.wiato za jest gnoz, przez któr dojrzewamy.120 Jest Syn Czowieczy i syn Syna Czowieczego.Panem jest Syn Czowieczy, a syn Syna Czowieczego jest tym, który zosta stworzony przez Syna Czowieczego.Syn Czowieczy otrzyma od Boga mono tworzenia.On posiada te mono rodzenia.126 Kada rolina, której nie zasadzi mój Ojciec, który jest w niebie, bdzie wyrwana.Oddzieleni pocz si i napenia si bd.Kady, kto wejdzie do sypialni, roznieci wiato.Nie rozniecaj bowiem, jak maonkowie, których nie widzimy, gdy dzieje si to noc.Ogie wieci tylko noc, nastpnie ganie.Tajemnice za zalubin doskonal si za dnia i w wiatoci.Dzie ten czy jego wiato nie zachodzi [ Pobierz całość w formacie PDF ]