Home HomeChmielewska Joanna Skarby SkarbyChmielewski, Damian Spoleczno kulturowy obraz regioJoanna Chmielewska Wielki diament (Częœć 2)Chmielewska Joanna Poduszka w różowe słonieChmielewska Joanna Jak wytrzymac ze soba nawzajem (2)Chmielewska Joanna Krwawa zemstaJoanna Chmielewska Lekarstwo na miłoœćchmielewska Joanna Skradziona kolekcjaHeaven Constance Ród KuraginówQuick Amanda Pułapki
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.APOLLO wymyślił Medycynę, jakom wyżej namienił.Koło Przędzy chodzenia nauczyła Arachne i Egypcjanie, Ateńczy-kowie; Talus Młodzian zinwentował Piłę tracką, Statków MorskichInventores Noe, Jason, Typhis; Wina wynalezcy Noe i Bacchus; Zoroa-stes, Król Baktryanów, Czarnoksięstwo wynalazł.Anaximander wymyślił Sferę, Zegar słoneczny, inni przypisująNiemcom Roku 1530.Zegar zaś idący imputują Gerbertowi, Arcy Bi-skupowi Raweńskiemu; dawniej przed rokiem namienionym; który potym Roku 999 został Papieżem, Sylwester II zwanym.Inni Boecyu-szowi przyznają, że na wieży Ticynskiej go wystawił.Klepsydrę wod-ną, potym w piaseczną zamienioną, zinwentował Scipio Nasica przedPańskim Narodzeniem laty 159.Pamięci Artificium zinwentował Symonides; aby te rzeczy, którychchcemy pamiętać, na pewnych lokować miejscach, na przykład, kto mamieć wielką Oracją, może Exordium na jakiej lokować górze, Propozy-cję na Bramie, Probację na Wieży &c.Okrętu Inventor NOE, według Beroza, gdyż to pierwszy był statekMorski; Cretenses Neptunowi, Pliniusz Danausowi albo Jazonowi,Klemens Atlasowi, Tertulianus Minerwie przypisują Statków MorskichInwencją.NUMA Czci Bogów u Rzymianów promotor.Obrotów Xiężyca pierwszy Observator Endymion.Trason zinwentował Mury około Miast.Dedal jest Inwentorem Ciesielstwa.Minerwa wynalazła Artes.W Starym Zakonie Z.ELIASZ, a w Nowym Z.PAWEA, PierwszyPustelnik, życia Pustelniczego Inventores i Authores.Mnichów %7łycia Z.ANTONI, HILARION, BAZYLI byli Autorami.NASK IFP UG Ze zbiorów  Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UG147Perillus, wynalezca miedzianego Woła na dręczanie w nim Ludzizawartych przez palenie pod nim ognia; ale też w nim pierwszy spalo-ny: Docuitque suum mugire Juvencum.Dipelus pierwszy wymyślił Rzezbę i wybijanie na Marmurze.Servius Król Rzymski podał światu, aby na monecie jakie Cechy iPortrety wybijane były i Bydlęta, stąd a pecude pecunia.Szyszaku, Kopii, Miecza Authores Lacedemończykowie.Dobywania Fortec przez machinę Testudinem, albo %7łółwia wojen-nego Artemon Clazomenius.A zaś przez machinę Arietem, albo Tarana,na kształt Barana, wymyślił Epaeus.Belgowie wynalezli wozy, kolaski, ale przed Belgami po EliaszaWóz ognisty zajechał od BOGA przysłany; Phaebus i Phaeton wozempo Niebie światu wozili światło; Frygom inni przypisują Wozów in-wencją.Tańców Inventores Izraelitowie, gdy Cielca adorowali skokiem,wtenczas, kiedy Mojżesz po Boskie na Górę Sinai pqszedł Przykazanie.Tymele skoki wymyśliła sceniczne, za Domiciana Cesarza tegożMonarchę swojemi kontentująca skokami.Kunszt Malarski wynaleziony w lat 200 po świata potopie, teste So-liano.Wynalezca Ognia jest Prometeusz, który z krzemienia wykrzesał, awedług Poetów z Nieba ukradszy, na Ziemię przyniósł.Drudzy ignisinventum przypisują Achatesowi; ale ten był ab Origine mundi.Igrzysk Olimpijskich jest Inwentorem Hercules Syn Alkmeny, Ro-ku po stworzeniu Zwiata 2836, które zaniedbane Iphitus wskrzesił Ro-ku od stworzenia 3278, od którego czasu Olympiades poczęli się ra-chować.Inni Igrzysk Inventores Lydowie.Miedzianej Trąby Inwentorem Pyseus Tyrchenus, według Pliniu-sza.Phidon Argius wynalazł wagi i miary u Greków; item Sydończy-kowie.Szkła giętkiego temperament za Tyberiusza Cesarza znaleziono,ale Inventor z inwencją swoją zgubiony z Dekretu tegoż Cesarza; abyzłotu i srebru nie ubyło stymy, według Pliniusza.Usum złotej Korony pierwszy postanowił Konstantyn Wielki , poprzeniesieniu stolice Cesarskiej do Carogroda, teste Szentywani; gdyżprzed tym Laurowa była in usu.Tubi Phonotechnici, to jest Trąby ciche szeptanie głośnym krzy-kiem i Tubalnym czyniącej, Inwentorem kto jest, non constat.Driakiew wynalazł Andromachus Kreteński Medyk.Roku 50.NASK IFP UG Ze zbiorów  Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UG148Arytmetykę wynalezli Phaenicenses, Naród Azyatycki.Nowego Zwiata Inwentor Krzysztof Columbus Roku 1493.Trunku KOFFEE, vulgo CAFEE wymyślili Arabowie i Turcy zBobu Arabskiego, albo Egypskiego, Bon nazwanego, która Caffa terazi w Hollandyi rodzi się przy ciekawości i Industryi tamecznych Obywa-telów.Sztucznie circumvenire Nieprzyjaciela i w nocy nastraszyć wyna-lazł Pan Imieniem, stąd też Panicus timor jest in Proverbio [ Pobierz całość w formacie PDF ]