Home HomeLaurie A. Sterling Bloom's How to Write About Herman Melville (2008)Harold Bloom F. Scott Fitzgerald (2006)(1)Aronson Elliot Psychologia Społeczna. Serce i UmysłElliot Aronson Psychologia Społeczna Serce i UmysłMarissa Meyer Lunar Chronicles 01 CinderNie chcesz wiedzieć Jackson LisaEdwards Eve Kroniki rodu Lace Gra o milosc (2)Christopher Flynn Americans in British Literature, 1770 1832 (2008)Maguire Emily Ujarzmić bestięAndrzej Rostworowski Ziemia, ktorej juz nie zobaczysz.Wspomnienia kresowe
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Muzykarockowa jest tożsama z kulturą młodzieżową: jak już wielokrotnie twierdziłem,nie istnieje obecnie żadna kon-kurencyjna strawa dla ducha.Potęga tej kulturybierze się częścio-wo z faktu, że muzyka jest taka głośna.Ponieważuniemożliwia rozmowę, przyjazń musi w dużej mierze obywać się bezwspół-uczestnictwa w mowie, która według Arystotelesa stanowi istotęprzyjazni i jedyny obszar prawdziwego spotkania.W przypadku muzyki rockowej podstawą współżycia są złudzenia wspólnych uczuć, kontakt cielesny ibełkotliwe formułki.To wszystko nie przeszkadza w udziale w codziennymżyciu, chodzeniu do szkoły i odrabianiu zadań.Istotne życie wewnętrznecałkowicie zawiera się jednak w kręgu muzyki.Zjawisko to, choć szokujące i nie do przyjęcia, pozostaje jednak prawie niezauważane, jakby było czymś zwyczajnym i nie ulegającym wątpliwości.Tymczasem fakt, że młodzież w ten spo-sób pożytkuje swą najlepszą energię,ma wymiar historyczny.Przyszłe cywilizacje zadumają się nad tym i uznają zacoś równie niezrozumiałego, jak dla nas nie do pojęcia jest system kastowy,palenie czarownic na stosie, haremy, ludożerstwo i walki gladia-87torów.Być może należy do reguły, że największy obłęd, jaki trawispołeczeństwo, jemu samemu wydaje się czymś normalnym.Opi-sane przezemnie dziecko ma rodziców, którzy poświęcali się, aby zapewnić mu godziweżycie i zrobiliby wszystko, aby ujrzeć go w przyszłości szczęśliwym.Zpewnością nie sądzą, aby do jego szczęścia w zbyt dużej mierze przyczyniło sięmuzyczne powoła-nie.Nie potrafią jednak nic w tej sprawie zrobić.Duchowapustka w rodzinie pozostawiła otwarte pole dla muzyki rockowej, a ro-.dzicenie mogą zakazać dziecku jej słuchania.Muzyka rockowa jest wszędzie,słuchają jej wszystkie dzieci, a zakaz oznaczałby utratę rodzicielskiegoautorytetu i uczuć dzieci.Kiedy włączą telewizję, zobaczą Ronalda Reagana,który serdecznie ściska po-daną z książęcym majestatem dłoń MichaelaJacksona, zasypa-nego następnie deszczem prezydenckich pochwał.Lepiejprzy-mknąć oczy i uznać, że dziecko jakoś sobie poradzi.Jeśli wcześ-niezacznie życie seksualne, nie przeszkodzi mu to w pózniejszym utrzymywaniustałych związków; branie narkotyków skończy się na marihuanie; szkołaprzeciwstawi temu wszystkiemu autentycz-ne wartości.Ostatecznego zaśrozgrzeszenia udziela popularny historyzm: dla każdej nowej sytuacji istniejenowy styl życia, a rolą starszego pokolenia nie jest narzucanie wartości, leczpo-moc młodym w znalezieniu swoich własnych.Telewizja, która wporównaniu z muzyką odgrywa niewielką rolę w kształtowaniu charakterumłodzieży, to monstrum kompromisu  prawica spraw-dza, czy w programachnie ma zbyt wiele seksu, lewica sprzeciwia się nadmiarowi przemocy, a liczneinne zainteresowane sekty pragną ocenzurować wiele innych dziedzin.Muzyka pozostała jednak prawie nietknięta, a podejmowane dotychczas wysiłki sąnieskuteczne i opierają się na błędnych przesłankach co do natury i zasięguproblemu.Rezultatem tego zjawiska jest zupełna utrata kontroli rodziców nadwychowaniem moralnym dzieci w epoce, w której nikt inny się tym poważnienie zajmuje.Osiągnięcie to może sobie przypi-sać sojusz dziwacznych młodychmężczyzn, którzy posiadają dar krystalizowania nieokreślonych pragnień tłumu współczesna wersja Trazymacha, retorycznego adwersarza Sokratesa  i dy-ktorów wytwórni płytowych, nowych  baronów-złodziei"*'któ-v znalezli wrocku kopalnię złota.Kilka lat temu odkryli, że dzieci stanowią jedną znielicznych w kraju grup społecznych o sporych wolnych dochodach w postacikieszonkowego.Rodzice wydają wszystkie pieniądze na ich utrzymanie [ Pobierz całość w formacie PDF ]