Home HomeChmielewska Joanna Skarby SkarbyJoanna Chmielewska Wielki diament (Częœć 2)Chmielewska Joanna Poduszka w różowe słonieChmielewska Joanna Jak wytrzymac ze soba nawzajem (2)eBooks.PL.Izrael.Szahak. Zydowskie.Dzieje.i.Religia. Polityka.Ĺťydzi.Izrael.Kultura.Cywilizacja.Historia.Państwo.Polska.Ojczyzna.Honor.Europa.Kresy.Rosja.Niemcy.Władza.Spisek.doda.Książka.KsiążkiChmielewska Joanna Krwawa zemstaJoanna Chmielewska Lekarstwo na miłoœćKraszewski Józef Ignacy Męczennicy cz 1 Na wysokoÂściach Naiwny CelestynMansell Jill Tylko ty(1)W.E.B Griffin Ostatni bohaterowie 4 Walka agentów
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Muzeum, wystawy3,75,0100,06.Ogółem6013,3100,07.Brak odpowiedzi39186,7Ogółem451100,0Źródło: badania własneKolejne pytanie kwestionariuszowe, nr 16, kontynuowało blok pytań testującychpodsystem tradycyjno – obyczajowy poprzez konfrontację najczęstszych, warunkowanychobyczajem sposobów spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie.Pod kątem wiedzy natemat podsystemu tradycyjno – obyczajowego, pytanie to miało podpowiedzieć, którestruktury dominują w owym podsystemie.Związane z podsystemem wyznaniowym (świętakościelne), polityczno – ekonomicznym (święta państwowe), czy wychowawczo –normatywnym (jubileusze).Pytano najpierw o samą częstotliwość uczestniczenia, nasycenietym zjawiskiem.Co widać w tabeli poniżej, ponad 80% respondentów deklarowałoobchodzenie wspólnych uroczystości rodzinnych, co oznaczać może dużą siłę oddziaływaniaowych podsystemów bez rozstrzygania, który był w stanie wywrzeć największy wpływ nacały system regionu.Następnie o rodzaj najczęściej obchodzonych uroczystości.Jako, że byłoto pytanie o charakterze zamkniętym, zasugerowano kategorie odpowiedzi.Uroczystościpodzielono na święta religijne, święta państwowe i inne uroczystości jubileuszowe nienoszące w sobie znamion świąt religijnych lub państwowych, jak urodziny, imieniny,rocznice ślubów.Jak odnotowano, częściej wagę tradycyjnych spotkań rodzinnych zauważałykobiety, osoby w przedziale wiekowym 36-49 lat, osoby legitymujące się wykształceniemwyższym pełnym, pracujący zarobkowo (wśród nich specjaliści), urodzeni w mieście, w211województwie Warmińsko – Mazurskim, mieszkańcy Olsztyna i zarabiający miesięcznie wprzedziale 1900-2299 złotych.Tab.51.Obchodzenie wspólnych uroczystości rodzinnychProcentProcentKategorie odpowiedziCzęstośćProcentważnychskumulowany1.Nie8719,319,319,32.Tak36480,780,7100,0Ogółem451100,0100,0Źródło: opracowanie własneŚwięta państwowe okazały się najrzadziej obchodzonym typem uroczystościrodzinnych.Wystąpiły one w zaledwie 19% wypowiedzi.Najczęściej na uroczystościpaństwowe wskazywały kobiety, osoby w wieku 36-49 lat, legitymujące się wykształceniemśrednim, pracujący zarobkowo (wśród nich specjaliści), urodzeni w mieście pozawojewództwem, mieszkańcy Olsztyna, a także zarabiający w przedziale 1500-1899 złotychmiesięcznie.Według przyjętych założeń świadczyło by to o stosunkowej słabości podsystemupolityczno – ekonomicznego.Święta państwowe nie pojawiają się w świadomości aż 62%respondentów.Tab.52.Obchodzenie wspólnych uroczystości rodzinnychŚwięta państwoweŚwięta kościelneJubileuszeKategorie odpowiedziCzęstośćProcentCzęstośćProcentCzęstośćProcent1.Nie28162,313329,59020,02.Tak8719,323552,127861,63.Ogółem36881,636881,636881,64.Brak odpowiedzi8318,48318,48318,4Ogółem451100,0451100,0451100,0Źródło: badania własneŚwięta kościelne okazały się być obchodzone dużo częściej niż święta państwowe,szczególnie przez ludzi mieszkających na wsi.Nieco ponad 50% respondentów wskazała, iżobchodzi takie święta.Częściej wskazywały na to kobiety, osoby w przedziale wiekowym 19-35 lat, osoby legitymujące się wykształceniem wyższym pełnym, osoby niepracujące (wśródnich renciści), urodzeni poza terenem Polski, mieszkańcy wsi Nakomiady i tacy, którychzarobki mieszczą się w przedziale 300-699 złotych.Najczęściej obchodzone przez respondentów były jubileusze, czyli spotkania rodzinne okonotacjach z systemem wychowawczo - normatywnym.Ponad 60% wskazała, iż takieuroczystości obchodzi w rodzinie.Częściej wskazywały na ten fakt kobiety, osoby wprzedziale wiekowym 36-49 lat, z wykształceniem średnim, pracujący zarobkowo (wśród212nich specjaliści), urodzeni na wsi w województwie, mieszkańcy Olsztyna i zarabiający wprzedziale 2300-2699 złotych.Potwierdzać to może duży stopień powiązania dwóchomawianych podsystemów, wychowawczo – normatywnego i tradycyjno - obyczajowego.Wygląda na to, że w dużym stopniu oba czerpią i wspierają się wspólnymi ideologiami.Kontynuacją i potwierdzeniem powyższych danych okazały się proste zliczenia dlapytania 16.Najwyższy odsetek wśród pojedynczych odpowiedzi uzyskała odpowiedź „tylkojubileusze” (13,7% wskazań), wśród kombinacji, natomiast, odpowiedź „jubileusze i świętakościelne” (30,6% wskazań).Tab.53.Obchodzenie wspólnych uroczystości rodzinnych – zestawienieProcentProcentKategorie odpowiedziCzęstośćProcentważnychskumulowany1.Brak wskazań11826,226,226,22.A - uroczystości państwowe51,11,127,33.B - uroczystości religijne4610,210,237,54.C – jubileusze6213,713,751,25.A+B4,9,952,16.A+C316,96,959,07.B+C13830,630,689,68.A+B+C4710,410,4100,0Ogółem451100,0100,0Ostatnie pytanie testujące uroczystości rodzinne w życiu respondenta, pytanie 17,zostało pomyślane, jako kontynuacja analiz podsystemu tradycyjno – obyczajowego [ Pobierz całość w formacie PDF ]