Home HomePedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+magisterska+ +aneta+mucha+ +reklama+a+normy+etycznepraca+magisterska+pawe%C5%82+bia%C5%82y+resocjalizacjakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca%2Bmagisterska%25282%2529praca+mgr%281%29+prawo+karnepraca+magisterska+patryk+2005praca+magisterska +strategia+marketingowafundusze+inwestycyjne+3+praca+magisterska%281%29
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.821 wymaga dokładności pomiaru < 1O Wymaga to czasu pomiaru co najmniej 15 minut.Krótszy czas może być zastosowany jeżeli nie jest wymagana duża dokładność.5.Zalecenie U-T 6.821 definiuje następujące wartości:EFS Error Free Seconds /sekundy bez błędów! w %ES Errored Seconds /sekundy z błędami/ w %Sekundy z jednym lub większą liczbą błędówUS Unayailable Seconds /sekundy niedostępne/ w %Okres rozpoczyna się 10 kolejnymi sekundami o BER> 10-3 a kończy 10 kolejnymi sekundami o BER < 10-3SES Seyerely Errored Seconds /sekundy z dużymi błędami! W % sekund z BER> 10-3DM Degraded Minutes /minuty z obniżoną jakością! minuty z 10-3 > BER > 10-66.Pomiar Błędów Bitowych - Menu PomiarPo zestawieniu połączenia można wcisnąć klawisz „BERT” (F3) w celu wywołania menu pomiaru.W menu „BER-Measurement” dostępne są następujące opcje:6.1.Poziomy funkcyjne (Menu 40):„Time”(F1)Przy pomocy tego klawisza wybrany może zostać jeden z dwóch czasów pomiarowych wprowadzonych w menu parametrów.Dla pomiarów ciągłych wykorzystywane jest ustawienie „Perm”.„Start”(F2)Rozpoczyna pomiar błędów bitowych.Back”(F3)Powrót do menu „Outgoing Call”.6.2.Poziomy funkcyjne (Menu 41):Pattem”(F1)Wybiera wzór bitowy do pomiaru (PRBS pseudoprzypadkowa sekwencja bitowa)„Res.”(F2)Przy pomocy tego klawisza można ustawić wyświetlanie bitowe stopy błędów w formie absolutnej liczby błędów (1 do 9999999) lub odniesieniu do okresu pomiarowego (1.00E9 do 9.99E-1).„Dir.”(F3)Klawisz ten zmienia kierunek pomiaru podczas wykonywania autotestu.Lewa strona pokazuje początkowo ustawiony kanał B.Strzałka wskazuje kierunek pomiaru.6.3.Poziomy funkcyjne (Menu 42):„Limit”(F1)W tym punkcie ustawione mogą być limity tolerancji, wykorzystywane później do wyliczania wyników pomiarów błędów bitowych.Limit tolerancji może być ustawiony na „local” lub podany w % HRX„Error rata”(F3)Przez kilkukrotne wciśnięcie tego klawisza można ustawić stałą stopę błędów, która powinna być generowana przez K3000 w następnym pomiarze błędów bitowych.Jeżeli generacja błędów jest aktywna, przy końcu pomiarów nie jest przeprowadzane wyliczanie wyników pomiaru błędów bitowych.W celu rozpoczęcia pomiarów błędów bitowych należy wcisnąć klawisz „Start” (F2).Podczas pomiaru możliwe jest wprowadzanie pojedynczych błędów bitowych przy pomocy klawisza „Error” (F3); zwiększana jest wówczas bieżąca stopa błędów lub absolutna liczba błędów bitowych.W przypadku wprowadzenia pojedynczych błędów bitowych nie jest przeprowadzane wyliczanie wyników.W celu zakończenia pomiaru błędów bitowych należy wcisnąć klawisz „Stop” (FI).Wyniki pomiaru wyświetlane są po wciśnięciu klawisza BERTJeżeli tor nie spełnia parametrów stosuje się urządzenia zwane regeneratorami, np.takie jak opisany poniżej:Regenerator przystosowany jest do pracy w łączu jednoparowym pomiędzy urządzeniami NT i LT (lokalizacja styku „U”), w którym transmisja jest prowadzona w kodzie 2B1Q.Regenerator umożliwia zwiększenie zasięgu w przypadku występowania znacznego tłumienia na łączu.W przypadku zbyt dużych strat omowych na łączu zastosowanie regeneratora wymaga zwiększenia napięcia zasilającego linię.Regenerator synchronizuje się do częstotliwości zegara strony LT.Dane odbierane od strony LT i NT odtwarza do wielkości standardowych i wysyła je odpowiednio do urządzeń NT i LT.Dane przesyłane w kanale monitora i w kanałach B przechodzą przez regenerator bez zmiany, modyfikowany jest jedynie kanał C/l zgodnie z zaleceniami ITU-T [ Pobierz całość w formacie PDF ]