Home HomeNamiestnicy Chrystusa ciemna strona papiestwa P de RosaCiemna strona Dlugiego Slonca Gene WolfeRoss Adam Ciemna strona małżeństwa[JoannaC]R de Rosa P. Namiestnicy Chrystusa. Ciemna strona papiestwaZevin Gabrielle Moja mroczna stronaMarcin Wolski Ciemna strona lustra (3)Heffernan William Ciemna strona miastaustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyPhillips Arthur EgiptologRoger Manvell & Fraenkel Heinrich Goring(4)
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Przeciętne mieszkanie miało powierzchnię 64 m2.Przeważają mieszkania 3—4 izbowe.W mieszkaniu zamieszkuje przeciętnie 3—4 osób.W miastach wskaźniki te są nieco lepsze niż na wsi.Jak widać, pod względem wielkości (i komfortu) mieszkań daleko nam jeszcze do poziomu zachodnioeuro­pejskiego, nie mówiąc o normach amerykańskich.Dla porównania, w Niem­czech przeciętne mieszkanie ma 90 m2 i zamieszkują w nim 2,3 osoby, w USA odpowiednio: 182Tablica 4.4.Zasoby mieszkaniowe w Polsce (wg badania reprezentacyjnego z 17 V 1995 r.)WyszczególnienieMieszkania w mln 11,1Ludność w mieszkaniach w mln 38,2Przeciętna powierzchnia użytkowa 63,9Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3.6Przeciętna liczba osób:*w mieszkaniu 3,5*na izbę 1,0Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1998, GUS, Warszawa 1998, s.179, tabI.5(131).Tablica 4.5 pokazuje wyposażenie gospodarstw domowych w Polsce w różne przedmioty trwałego użytku Dane pochodzą z badań ankietowych prowadzonych przez GUS w tej samej próbie gospodarstw domowych, w której rejestruje się budżety rodzin.Niestety, niektóre z podanych wskaźników są wątpliwe.Na przykład, można wątpić biorąc pod uwagę miasta i wsie — czy rzeczywiście 90% gospodarstw domowych posiada telewizor kolorowy, a 97% jest wyposażonych w lodówkę.Podsumowując, statystyczna rodzina polska znajduje się obecnie w niepo­równanie lepszej sytuacji niż przed 1990 r.pod względem dostępności rozmaitych towarów i usług.Przeciętny poziom życia systematycznie wzrasta.Tablica 4.5.Wyposażenie gospodarstw w przedmioty trwałego użytkowania(wg reprezentacyjnego badania w 1997 r.)WyszczególnienieOdbiornik radiowy 65,8Telewizor kolorowy 92,3Radiomagnetofon 56,6Magnetowid 54,0Komputer 8,7Pralka elektryczna 54,9Pralka automatyczna 65,4Lodówka 97,4Zamrażarka 36,8Odkurzacz 91,8Zmywarka 0,9Rower 55,6Samochód 43,1Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1998, GUS, Warszawa 1998, s.156, tabl.18(116).Nadal jednak dzieli nas ogromny dystans od poziomu dobrobytu materialnego notowanego w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich.Niepokojące są przy tym ogromne dysproporcje w poziomie zamożności poszczególnych rodzin.RAMKA 1Pojęcie użyteczności odnosi się nie tylko do konsumowanych dóbr.Użyteczność całkowitą i krańcową posiadają również czynniki produkcji, środki pracy i przedmioty pracy o tyle o ile użyteczne są wytwarzane przy ich pomocy dobra konsumpcyjne.W ich przypadku mówimy o tzw.użyteczności nabytej.Użyteczność całkowitą i krańcową posiada również dochód.Pojęcie użyteczności może być wykorzystywane do rozmaitych analiz ekonomicznych z zakresu polityki państwa i ekonomiki dobrobytu, pozwalających dokładnie poznać zachowania konsumenta na rynku Przedstawmy jeden z prostszych przykładów nazywanym efektem Robina Hooda lub bardziej swojsko Janosika.Załóżmy, że możliwe są porównywania funkcji użyteczności poszczególnych osób oraz, że wszystkie one mają takie same funkcję krańcowej użyteczność dla osiąganego dochodu.Oznacza to, że krańcowa użyteczność np.setnej zdobytej złotówki dochodu jest dla każdej osoby bogatej czy biednej taka sama.Przyjmijmy dalej ,że użyteczność krańcowa każdej dodatkowej złotówki jest coraz mniejsza ,a zatem funkcje te mają nachylenie ujemne.Jeśli indywidualne funkcje zsumujemy, otrzymamy ujemnie nachyloną funkcję użyteczności krańcowej dochodu dla całego społeczeństwa, w którym gospodarują osoby bogate i biedne.Użyteczność krańcowa dochoduUUkuBUkb Dochód0 U BZałóżmy, że dochód bogatego wynosi OB , zaś dochody ubogiego kształtują się na poziomie OU.Jedna złotówka odjęta od dochodu osoby bogatej, zmniejszy jego całkowitą użyteczność o BB zaś ta sama złotówka przekazana ubogiemu, zwiększy jego całkowitą użyteczność o UU [ Pobierz całość w formacie PDF ]