Home HomeProtekcjonizm%2Bi%2Bliberalizm%2Bgosp%2Bw%25C5%2582adz%2BKP%2Bna%2Bprzyk%25C5%2582.%2B%25C5%2581OP%25281%2529Pedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca+mgr%281%29+prawo+karneisdn praca dyplomowa ostPraca+mgr+ +ca%C5%82o%C5%9B%C4%87+%282%29praca+dyplomowa%281%29Mercy Celeste Beyond Complicated
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Prezes Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Generalnego ma podległych Wiceprezesów , którymi są: Dyrektor ds.Handlowo-Ekonomicznych, Dyrektor ds.Technicznych, Dyrektor ds.Strategii i Rozwoju oraz Dyrektora ds.Pracowniczych.Bezpośrednio podlegli Prezesowi Zarządu są również Dyrektor Biura Zarządu, Dyrektor ds.Zarządu Kadrami i Dyrektor ds.Strategii i Zarządzania.Prezes Zarządu PKE S.A.ma również bezpośredni nadzór i kontrolę nad należącymi do koncernu łącznie ośmioma elektrowniami i elektrociepłowniami.Wiceprezes Dyrektor ds.Handlowo -Ekonomicznych posiada możliwość wydawania decyzji Głównemu Księgowemu oraz Trzem Dyrektorom ds.Finansowych , ds.Handlowych i ds.Handlowych.Z kolei Wiceprezesowi ds.Technicznych podlegają Dyrektor ds.Produkcji oraz Dyrektor ds.Remontów i inwestycji.Natomiast Dyrektor ds.Inwestycji Kapitałowych jest bezpośrednio podwładnym Wiceprezesowi Dyrektorowi ds.Strategii i Rozwoju.Struktury organizacyjne poszczególnych elektrowni i elektrociepłowni wchodzących w skład koncernu sa podobne do siebie i uwzgledniają jednostki oraz komórki typowe dla krajowych zakładów produkujących energię elektryczną.Do pozytywnych aspektów struktury organizacyjnej spółki PKE S.A.należy zaliczyć centralizację funkcji Handlowo - Ekonomicznych oraz Technicznych.Centralny wydział Handlowo - ekonomiczny posiada kontrolę nad kosztami inwestycji i budżetem dla poszczególnych jednostek spółki PKE S.A.oraz zawarciem korzystnych kontraktów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej.Natomiast centralizacja wydziału Technicznego w Południowym Koncernie Energetycznym doprowadziła do ujednolicenia bądź do modernizacji urządzeń elektro-energetycznych i systemu monitoringu we wszystkich jednostkach należących do spółki podwyższających efektywność wytwarzania energii elektrycznej oraz spełnienie ostrych norm ochrony środowiska.Ujemną stroną struktury organizacyjnej PKE S.A.są wysokie nakłady związane z modernizacją i rozbudową poszczególnych elektrowni należących do Koncernu.30 [ Pobierz całość w formacie PDF ]