Home HomePedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca+mgr%281%29+prawo+karneisdn praca dyplomowa ostPraca+mgr+ +ca%C5%82o%C5%9B%C4%87+%282%29praca+dyplomowa%281%29ANETA JADOWSKA DORA WILK 04.Wszystko zostaje w rodzinie
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.llPrzy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania przydatności, możliwości zastosowania, napraw lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.lUstawa z dnia 26 stycznia 1984r.Prawo prasowe ( Dz.U.nr 5 z 1984r.,poz.24 późniejszymi zmianami).Art.12lDziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskiwaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.lArt.36lPrasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy.llOgłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.llOgłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.llWydawca i redaktor maja prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterempublikacji.lArt.42lRedaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencje Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych.llWydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art.36.lUstawa z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorski i prawach pokrewnych ( Dz.U.nr 24 z 1994r./ póz.83).Art.4Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:lakty normatywne lub ich urzędowe projekty;llurzędowe dokumenty, materiały znaki i symbole;llopublikowane opisy patentowe lub ochronne;llproste informacje prasowe.lArt.251.Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie,radiu i telewizji;a) już rozpowszechnione:lsprawozdania o aktualnych wydarzeniach;llaktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne,gospodarcze i społecznellaktualne zdjęcia reporterskie.lb) krótkie wyciągi ze sprawozdań, artykułów i wypowiedzi o których mowa w pkt.l.lprzeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;llmowy wygłoszonej na publicznych zebraniach i rozprawach;llkrótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.llZa korzystanie z utworów, o których mowa w pkt.1 twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.llRozpowszechnianie utworów na podstawie ust.l jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.lBIBLIOGRAFIA• Beliczyński J: „Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą" Kraków 1999r.• Budzyński W: „Reklama techniki skutecznej perswazji" Warszawa 1999r.• Karpowicz A: „ Jak reklamować się zgodnie z prawem" 1997r.• Kwarciak B: „ Co trzeba wiedzieć o reklamie" Kraków 1997r.Russel J.T.„Reklama" 2000r.• Smolski R., Smolski M.,Stadtmuller E.H; „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" 1999r.• Sztucki T: „Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, sztuka pozyskiwania nabywców" Warszawa 1997r.• Śliwińska K.„Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem".Katowice 1999r.Dzienniki Ustaw:lDz.U z 1982r.,nr 35,póz.230;llDz.U z 1984r.,nr 5,póz.24;llDz.U z 1991r.,nr 105,póz.452;llDz.U z 1992r.,nr 68,póz.341;llDz.U z 1993r.,nr 7,póz.34;llDz.U z 1993r.,nr 44,póz.204;llDz.U z 1993r.,nr 47,póz.211;llDz.U z 1993r.,nr 91,póz.423;llDz.U z 1994r.,nr 24,póz.83;llDz.U z 1996r.,nr 10,póz.55;lArtykuły :lBoguszewicz - Kreft M.; „Reklama a prawo" Businessman Magazine 1992r., nr 12.llGrajlewicz M: "Reklama a manipulacja "Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, nr 10.llKlimkowski M "Wprost" „Seks w supermarkecie" Playboy 2001r, nr 10llLewandowski K: "Reklama w zgodzie z prawem" Rzeczpospolita 1993r., nr 48.llPiwowar B: 'Ograniczenia prawne Reklamy w Polsce" Aida 1995r., nr 3 i 9.llTomaszek A."Kiedy reklama jest nieuczciwa" Rzeczpospolita 1992r., nr 98 i 199.llTomaszek A;" Nieuczciwa Konkurencja przez nieuczciwą reklamę" Rzeczpospolita 1993r.nr 33.lINTERNET :www.Konkurencja pl.www.reklama_a_prawo.plSmolski R., Smolski M.Stadtmiller E.H.; „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" 1999r.www.konkurencja.pl.Kwarciak B.„ Co trzeba wiedzieć o reklamie" Wyd.Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1997r.Kwarciak B „ Co trzeba wiedzieć o reklamie" Kraków 1997r.Boguszewicz - Kreft M.„ Reklama a praw", Businessman Magazine 1992 nr 12.Grajlewicz M: „Reklama a manipoulacja", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10.Lewandowski K: „Reklama w zgodzie z prawem" Rzeczpospolital993 nr 48Śliwińska K.„Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem" Katowice 1999r.Tomaszek A [ Pobierz całość w formacie PDF ]