Home HomePedagogika specjalna praca zbiorowa red. Dykcik Władysław, wyd II, poszerzone i uaktualnione, 2001praca+magisterska+ +aneta+mucha+ +reklama+a+normy+etycznepraca+magisterska+pawe%C5%82+bia%C5%82y+resocjalizacjapraca+dyplomowa+ +sterowanie+ruchem+manipulatorakreowanie+wizerunku+firmy+praca+licencjackaBezrobocie praca (13 stron)(1)praca%2Bmagisterska%25282%2529praca+magisterska+patryk+2005praca+magisterska +strategia+marketingowaisdn praca dyplomowa ost
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.4.4.4.Dystrybucja informacji w MPLSPozycja w tablicy przełączania dla pojedynczej etykiety zawiera niezbędne informacje dla funkcji przesyłania, może także zawierać informacje dodatkowe.Każda etykieta podlegająca dystrybucji, posiada przypisaną pozycję w tablicy nadawczej.Powiązanie to może być dokonywane lokalnie przez LSR lub odbierane od innego LSR.W przypadku lokalnego modelu tworzenia powiązań, LSR samodzielnie decyduje o utworzeniu i dystrybucji danego powiązania.Jeżeli stosowana jest zewnętrzna kontrola LSR czeka na otrzymanie powiązania od swojego sąsiada „w dół” (downstream neighbour) po czym tworzy, pozycję w tablicy i dystrybuuje powiązanie do swojego sąsiada „w górę”.Dystrybucja etykiet w MPLS realizowana może być na trzy sposoby [37]:lpoprzez rozszerzenie funkcjonalności istniejących protokołów rutingu, np.BGP (Border Gateway Protocol), w celu dystrybucji etykiet,llpoprzez użycie mechanizmów sygnalizacyjnych RSVP (Resource reSerVation Protocol), w celu dystrybucji etykiet mapowanych ze strumieni definiowanych przez RSVP,llużywając dedykowanego protokołu dystrybucji etykiet LDP (Label Distribution Protocol), który obecnie znajduje się w fazie standaryzacji przez IETF.lDystrybucja etykiet przy pomocy BGPPara LSR, która równorzędnie obsługuje trasy przy pomocy protokołu BGP, musi także wymieniać informacje dotyczące mapowania etykiet dla tychże tras.Wymiana jest realizowana poprzez załączanie danych mapowania dla trasy w tej samej wiadomości aktualizacyjnej, która jest używana dla utrzymania tras w sieci.Dystrybucja etykiet przy pomocy RSVPRSVP definiuje sesję jako strumień danych z określonym przeznaczeniem i typem protokołu warstwy transportowej.Jeżeli implementowane są mechanizmy współpracy RSVP i MPLS, wtedy strumień lub sesja mogą być definiowane bardziej elastycznie.Wejściowy węzeł ścieżki przełączania etykiet może na różne sposoby dokonywać przypisania etykiet nadchodzącym pakietom.Jeśli dana etykieta została już przypisana do grupy pakietów, definiuje ona tym samym strumień poprzez LSP.Tak ustalana ścieżka LSP określana jest mianem tunelu LSP, ponieważ trasa każdego pakietu jest z góry ustalona i nie jest zależna od decyzji węzłów pośrednich.Żądanie informacji dla etykiet powiązanych z danym strumieniem ruchu RSVP jest przenoszone w wiadomościach RSVP Path.Informacje dotyczące mapowania etykiet danego strumienia są przenoszone w wiadomościach Resv RSVP.LDP (Label Distribution Protocol) - Protokół Dystrybucji EtykietProtokół dystrybucji etykiet LDP jest zbiorem procedur i wiadomości, dzięki którym rutery przełączające etykiety ustanawiają ścieżki przełączania etykiet poprzez sieć.Dokonywane jest to poprzez mapowanie informacji rutingu warstwy trzeciej na ścieżki przełączania w warstwie drugiej.LDP wiąże FEC z każdą tworzoną ścieżką przełączania etykiet.Klasa równoważności nadawczej FEC powiązana z LSP, określa, które pakiety są mapowane na tę ścieżkę.Wiadomości wymieniane przez rutery przełączające etykiety, dzieli się na następujące kategorie:lwiadomości rozpoznawania (discovery messages) - są używane do ogłaszania danych,llwiadomości sesji - są używane w celu ustanawiania, obsługi i zakańczania sesji LDP,llwiadomości ogłoszeniowe - są używane w celu tworzenia, modyfikacji i usuwania mapowań etykiet na FEC.lŁączenie etykietPrzypuśćmy, że LSR klasyfikuje wiele nadchodzących etykiet do jednej klasy FEC.Przy nadawaniu pakietu tej klasy FEC, można by przypisać identyczną etykietę do wszystkich takich pakietów.Możliwość nadawania etykiet w ten sposób, nazywamy łączeniem etykiet.Przypuśćmy, że LSR otrzymuje dwa pakiety, które nadeszły z różnych interfejsów, lub/i z różnymi etykietami wyśle je poprzez ten sam interfejs wyjściowy z identycznymi wartościami etykiet.Gdyby się tak stało, utracilibyśmy informację o wejściowych interfejsach i wartościach etykiet dla tych pakietów.LSR nieobsługujący funkcji łączenia etykiet w przypadku etykiet pochodzących z różnych interfejsów lub/i z różnymi wartościami etykiet, muszą być nadane poprzez różne interfejsy lub/i z różnymi wartościami etykiet.4.4.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]