Home HomeRoberts Nora Na wagę złota (Serce pełne złota)Roberts Nora Trzy Siostry [Siostry z klanu MacGregor] (2)Roberts Nora Bracia MacKade 01 i 02 Braterska więŸ tom1 Powrót Rafe'a tom2 Duma JaredaRoberts Nora Kwartet Weselny 02 Posłanie z róż (Automatyczny spis treœci)Roberto Why Great Leaders Don't Take Yes for an Answer Managing for Conflict and Consensus011. Robert Jordan Koło Czasu t6 cz1 Triumf Chaosu012. Robert Jordan Koło Czasu t6 cz2 Czarna Wieża03. Robert Jordan Koło Czasu t2 cz1 Wielkie Polowanie10. Robert Jordan Koło Czasu t5 cz2 Spustoszone ZiemieMARGARET ATWOOD Oryks i Derkacz
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.A jednak nie były to dotknięcia tortury; odległegłosy nie były głosami oprawców.W końcu rozmazane obrazy nabrały ostrości.Znajdował się w białym pokoju.W od-dali lśniły butle z zawieszoną w powietrzu kaskadą rurek.A nad sobą ujrzał pochyloną twarz.Twarz, o której wiedział, \e nie ujrzy jej ju\ nigdywięcej.Ta resztka umysłu, jaka mu jeszcze pozostała, płatała mu jakiś straszliwy figiel.Twarz płakała; po jej policzkach spływały łzy. Najdro\szy  szepnęła jego \ona, Jane. Moje kochanie.O Bo\e, co oni z tobą zrobili?Jej piękna twarz była tu\ obok jego twarzy.Dotykała jej.I nie czuł ju\ \adnego bólu.Został znaleziony przez zaniepokojonych agentów MI-6.Księ\a zanieśli go do samo-138 chodu, zawiezli na podjazd przed domem 1 zostawili, \eby umarł w Campo di Fiori.Tego, \enie umarł, nie potrafił wyjaśnić \aden lekarz.Powinien był umrzeć.Jego powrót do zdrowiamiał trwać miesiące, a mo\e i lata.I nigdy nie mógł być całkowity.Ale przy odpowiednio tro-skliwej opiece powinien odzyskać władzę w rękach i nogach; odzyskać zdolność do wyko-nywania pracy, co samo w sobie graniczyło z cudem.Przed upływem ósmego tygodnia był w stanie usiąść.Sfinalizował swoje sprawy wrzymskim Sądzie Reparacyjnym.Majątki ziemskie, fabryki i inne nieruchomości zostałysprzedane za sumę siedemdziesięciu pięciu milionów funtów szterlingów.Tak jak to sobieobiecał, transakcja nie obejmowała Campo di Fiori.Co do Campo di Fiori wydał osobne rozporządzenia, nad których wykonaniem czuwałzaufany adwokat z Mediolanu.Ta posiadłość tak\e miała zostać sprzedana, ale Victor niechciał nigdy poznać nazwiska jej nabywcy.Postawił tak\e dwa inne warunki: nabywca niemógł mieć nic wspólnego z faszystami i \adnych najmniejszych związków z jakąkolwiek in-stytucją religijną jakiegokolwiek wyznania.W dziewiątym tygodniu na polecenie swego rządu przyleciał do niego z Londynu pe-wien Anglik.Sir Anthony Brevourt stanął w nogach łó\ka Fontine'a z zaciśniętymi ustami, a opróczwspółczucia, które malowało się w jego oczach, przezierała z nich nieugiętość. Wie pan zapewne, \e Donatti nie \yje.Rzucił się z kolumnady na placu ZwiętegoPiotra.Nikt po nim nie płacze, a ju\ najmniej Kuria. Tak, słyszałem o tym.Skończył jak szaleniec. Pięciu księ\y, którzy wtedy z nim byli, ukarano.Trzech ekskomunikowano, po-stawiono przed sądem i skazano na bardzo długie wyroki więzienia.Dwóch pozostałych ze-słano do\ywotnio do Transwalu.To, czego się dopuścili niby w imieniu Kościoła, przeraziłoludzi stojących na jego czele. Wydaje mi się, \e zbyt wiele kościołów dopuszcza do swych szeregów fanatyków,a potem spogląda z zaskoczeniem czy zdumieniem na to, co zrobiono  w ich imieniu".To niedotyczy tylko Rzymu.Blichtr urzędu zasłania czasami jego prawdziwe cele, nieprawda\?Dotyczy to i rządów.śądam odpowiedzi na moje pytania!Brevourt zamrugał kilka razy oczami w reakcji na wybuch Fontine'a, po czym odparłspiesznie, jakby machinalnie:  Gotów jestem udzielić wszystkich odpowiedzi, jakichudzielić potrafię.Polecono mi niczego przed panem nie taić. Po pierwsze  Stone.Nakaz egzekucji ju\ mi wyjaśniono.Powstrzymam się odwypowiedzi na ten temat.Chcę znać resztę.Całą resztę. Było dokładnie tak, jak panu powiedziano.Nie uwierzyłem panu.Od pierwszegonaszego spotkania po pana przyjezdzie do Londynu byłem przekonany, \e postanowił pan nieujawniać niczego na temat pociągu z Salonik.Podejrzewałem, \e chce pan załatwić tę sprawępo swojemu, na własnych warunkach.Nie mogliśmy do tego dopuścić. A zatem Stone donosił o moich krokach? Absolutnie o ka\dym.Wyje\d\ał pan jedenaście razy na drugą stronę kanału LaManche i raz do Lizbony.Z pomocą Stone'a cały czas mieliśmy pana na oku.Na wypadekgdyby pana schwytano, gotowi byliśmy petraktować z wrogiem o wymianę pana na kogoś in-nego. A gdybym został zabity? Z początku było to skalkulowane ryzyko, które przesłaniała nam grozba panaucieczki, nawiązania z kimś kontaktu w sprawie  Salonik".A w czerwcu czterdziestego dru-giego, po Oxfordshire, Teague zgodził się nie wysyłać pana ju\ więcej na kontynent. Co się wydarzyło w Oxfordshire? Ten mnich  jeśli to rzeczywiście był mnich który naprowadził samoloty, był Grekiem.Ksenopitą.Pańscy pierwsi klienci, jak mi się zdaje.Brevourt zacisnął wargi i wziął głęboki oddech.Miał czynić wyznania, które były dla139 niego zarówno bolesne, jak i krępujące. Znów Stone.Niemcy przez dwa lata próbowali zlokalizować obóz w Oxfordshire.Stone postarał się, aby do Berlina dotarł przeciek z dokładnymi współrzędnymi, a jednocze-śnie zawarł własne porozumienie z Grekami.Przekonał ich, \e jest sposób, \eby pana zała-mać.Warto było spróbować; załamani ludzie zaczynają mówić. Saloniki" nic go nie obcho-dziły, ale nalot mógł posłu\yć za narzędzie realizacji jego głównego celu.Umieścił na terenieobozu fanatycznego mnicha i skoordynował przygotowania do nalotu. Na miłość boską, dlaczego? śeby zabić pańską \onę.Przypuszczał, \e gdyby zginęła albo została cię\ko ranna,znienawidziłby pan wszystko co brytyjskie, porzucił MI-6.I miał rację.Omal pan tego niezrobił, pamięta pan? On pana nienawidził; obwiniał o zrujnowanie jego błyskotliwej kariery.Jeśli się nie mylę, tamtej nocy robił wszystko, \eby zatrzymać pana w Londynie.Victor przypomniał sobie ową straszną noc.Stone, metodyczny psychopata, obliczyłwszystko co do minuty, przewidział, z jaką szybkością będzie jechał samochodem.Fontinesięgnął po papierosy le\ące na stoliku obok łó\ka. Ostatnie pytanie.I niech pan nie próbuje kłamać.Co było w tej przesyłce z Salo-nik?Brevourt odwrócił się, podszedł do szpitalnego okna i zamilkł na dłu\szą chwilę. Pergaminy, pisma z zamierzchłej przeszłości, które, ujawnione, mogą pogrą\yć wchaosie prawie cały religijny świat.Zwłaszcza cały świat chrześcijański uległby zupełnemurozbiciu.Zaczęłoby się wzajemne rzucanie oskar\eń i zaprzeczeń, rządy musiałyby się opo-wiedzieć po którejś ze stron.A przede wszystkim, gdyby te dokumenty wpadły w ręce wroga,stałyby się bronią ideologiczną o niewyobra\alnej sile ra\enia. Czy mo\liwe, \e jakiekolwiek dokumenty mogły coś takiego sprawić? Te, tak  odparł Brevourt odwracając się od okna. Czy słyszał pan kiedyś oFilioąue!Victor zaczerpnął z trudem powietrza.Jego myśli pobiegły z powrotem ku bezstron-nym naukom dzieciństwa. To część nicejskiego wyznania wiary. Z roku 381.Na wielu soborach wprowadzano do tekstu wyznania subtelne zmiany.Filioąue jest pózniejszym dodatkiem, który raz na zawsze ustalił, \e Jezus Chrystus jestwspółistotny Bogu [ Pobierz całość w formacie PDF ]