Home HomeArthur Avalon Shakti and Shak (Sir John Woodroffe),1918Chris Knopf [Arthur Cathcart A Billion Ways to Die (retail)Arthur Avalon Shakti and Shâkta (Sir John Woodroffe),1918Keri Arthur Zew nocy 02 Całujšc grzech(2)Keri Arthur Pełnia Księżyca (wersja do druku)Keri Arthur Zew Nocy II Całujšc Grzech (2)Arthur Griffith KDE 2 Qt Progamming BibleMel Keegan The Lords of Harbendane dCity of Darkness Ben Bovaprawo rzymskie opr
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Ale, gdy prawa razustanawiano, te same kompanie uczyły się żyć w zgodzie z nowymi normami i dumniechwaliły się swoim wkładem w dobro ogólne.Niektórzy, tacy jak Leonard Kingswood, doszlido wniosku, że odpowiedzialność korporacji sprzyjała interesom i stali się ich gorącymiorędownikami.- W Stanach Zjednoczonych znajduje się czternaście tysięcy banków - przypomniałAlex dyrektorom FMA - dysponujących ogromną finansową potęgą udzielania kredytów.Tojasne, że, jeśli kredyty mają być udzielane w przemyśle czy do robienia interesów, ta potęgamusi, z naszej strony, opierać się także na odpowiedzialności! To oczywiste, że kryteriapożyczania pieniędzy powinny uwzględniać normy społecznego zachowania biorących od naskredyty! Jeśli fabryka ma być finansowana, czy będzie trucicielem środowiska? Kiedywdrażany jest nowy produkt, czy jest on bezpieczny? Na ile zgodna z prawdą jest kampaniareklamowa? Mając do wyboru dwa przedsiębiorstwa A i B, którym mamy pożyczyćpieniądze, które z nich legitymuje się lepszą reputacją, jeśli chodzi o nie dyskryminowanie?Pochylił się do przodu, potoczył wzrokiem dookoła eliptycznego stołu.Zajrzał, pokolei, każdemu członkowi Rady Nadzorczej w oczy.- To prawda, nie zawsze zadajemy sobie te pytania, nie zawsze działamy zgodnie znimi; jak dotąd.Ale główne banki powoli zaczynają je traktować, jako część zdrowegointeresu - za tym przykładem powinno roztropnie podążyć FMA.Gdyż, tak jak dobreprzewodnictwo w każdym przedsięwzięciu może przynieść wysokie dywidendy, takprzewodnictwo w bankowości także przyniesie owoce.- I co jest równie istotne: lepiej zrobić to z własnej woli teraz, niż być zmuszonym dotego prawnymi regulacjami w przyszłości.Alex przerwał, odszedł na krok od stołu, a potem odwrócił się.Teraz, rzucił pytanie: -Gdzie jeszcze powinien ten bank zaakceptować  odpowiedzialność korporacji ?- Wierzę, tak jak i Ben Rosselli, że powinniśmy brać udział w podnoszeniu standardużycia w tym mieście i w tym stanie.Zrodkiem bezpośrednim jest finansowanie taniego budownictwa, zobowiązanie, które zostało już zaakceptowane przez tę Radę na wczesnymetapie budowy Wschodniego Forum.W miarę upływu czasu, nasz wkład powinien byćwiększy.Obrzucił wzrokiem Roscoe Heywarda.- Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że pożyczkina hipotekę nie są dziedziną przynoszącą szczególnie wysokie zyski.A jednak, są sposoby,aby być w tym zaangażowanym i osiągnąć doskonałe zyski.- Jednym ze środków - powiedział słuchającym go dyrektorom - jest przeprowadzonaz determinacją i na dużą skalę ekspansja oddziału oszczędności.- Tradycyjnie, fundusze na pożyczki hipoteczne są kierowane z tych rachunków,ponieważ hipoteki są inwestycjami długoterminowymi, a rachunki oszczędnościowe sąpodobnie stałe przez dłuższy okres czasu.Powinniśmy dobić zysku poprzez obroty - dużowiększe niż aktualne obroty działu oszczędności.W ten sposób ubijemy potrójny interes -osiągniemy zysk, finansową stabilność i przysłużymy się społeczeństwu.- Zaledwie kilka lat temu duże banki komercyjne, takie jak nasz, wzgardziłykonsumentami, włączając w to drobnych ciułaczy, jako nie posiadającymi dużego znaczenia.Raptownie, w czasie, gdy my drzemaliśmy, spółdzielnie oszczędnościowe bystro oceniłyokazję, którą my zignorowaliśmy i prześcignęły nas.Teraz są naszymi poważnymikonkurentami.Ale wciąż, osobiste oszczędności oferują gigantyczne możliwości.Nie jestwykluczone, że w ciągu dziesięciu lat obroty tego działu wszędzie przekroczą depozytykomercyjne i w ten sposób staną się najważniejszym istniejącym zródłem pieniędzy.Oszczędności, argumentował Alex, były tylko jedną z kilku dziedzin, w których FMA mógłzrobić daleko idące postępy.Wciąż chodząc niespokojnie, omówił pozostałe departamenty banku, określającproponowane przez siebie zmiany.Większość z nich znalazła się w raporcie, przygotowanymprzez Alexa Vandervoorta na żądanie Bena, na kilka tygodni przed ujawnieniem przezRosselli ego swojej nieuchronnej śmierci.W nawale wypadków nie został on, o ile Alexwiedział, przeczytany.Jedną z rekomendacji było otworzenie dziewięciu nowych oddziałów w podmiejskichrejonach całego stanu.Drugą było zalecenie głębokich zmian organizacji FMA.Alexproponował wynajęcie specjalistycznej firmy konsultingowej, która doradziłaby, jakie zmianynależy wprowadzić i przedstawiłaby je Radzie.- Nie jesteśmy tak efektywni, jak powinniśmy.Maszyneria zaczyna pękać w szwach.Zbliżając się do końca swojej wypowiedzi nawiązał do początkowego wątku: -Oczywiście, nasze związki z przemysłem powinny pozostać ścisłe.Kredyty przemysłowe i interesy komercyjne pozostaną filarem naszej działalności, ale nie jedynym filarem.Ani onenie powinny przytłoczyć swoimi rozmiarami innych, ani my nie powinniśmy być takzauroczeni ich wielkością, że przesłoni nam to istotne znaczenie drobnych rachunków, niewyłączając indywidualnych.- Założyciel tego banku ustanowił go, aby służyć skromnie sytuowanym, tym, dlaktórych inne instytucje były niedostępne.Nieuchronnie, działalność banku i jego cele uległyw ciągu stu lat poszerzeniu, a jednak, ani syn fundatora banku, ani jego wnuk, nigdy niezapomnieli o tych początkach i nie ignorowali przykazania, że pomnożone drobne kwotymogą zamienić się w największą finansową potęgę.- Masowy, natychmiastowy przyrost drobnych oszczędności, do czego nakłaniamRadę, aby przyjęła to za cel, będzie uhonorowaniem tej genezy, wzmocni nasze finanse i - wklimacie naszych czasów - przyczyni się dla dobra ogółu, które jest przecież dobrem nassamych.Tak jak Heywarda, członkowie Rady nagrodzili Alexa oklaskami.Niektórzy robili towyłącznie z uprzejmości; Alex wiedział o tym.Być może połowa dyrektorów wydawała sięrobić to bardziej entuzjastycznie.Przypuszczał, że wybór między nim a Heywardem ciąglejeszcze był nierozstrzygnięty.- Dziękuję, Alex - Jerome Patterton rozejrzał się dookoła stołu.- Czy mają panowiejakieś pytania?Zadawanie pytań trwało następne pół godziny, a potem Roscoe Heyward i AlexVandervoort razem opuścili salę konferencyjną.Obydwaj wrócili do swoich gabinetów, abytam czekać na decyzję Rady.Dyrektorzy obradowali aż do południa, ale nie doszli do porozumienia.Przerwaliposiedzenie i udali się do prywatnej sali restauracyjnej na lunch, gdzie rozwinęli dyskusjęprzy posiłku.Wynik posiedzenia był ciągle nierozstrzygnięty, kiedy steward dyskretniezbliżył się do Jerome Pattertona, niosąc srebrną tackę z pojedynczą, złożoną na pół kartkąpapieru.Wiceprzewodniczący odebrał kartkę, rozłożył ją i przeczytał [ Pobierz całość w formacie PDF ]