Home HomeGraham Heather (Pozzessere Heather Graham) Tajemnice zamku Lochlyre (Mordercza gra)W zasiegu jednego telefonu Tajemnice mistrza kontaktow zasiegWhitiker Gail Tajemnice Opactwa Steepwood 05 Afrodyta z leœnego jezioraSmith Lisa Jane Wizje w mroku 01 Tajemnicza MocSmith Lisa Jane Wizje w mroku Tajemnicza MocIntrygi i tajemnice 01 Cienie przeszłoœci Allen LouiseRosyjski zwišzek 02 Tajemnicza cudzoziemka Rogers RosemaryIntrygi i tajemnice 07 Louise Allen Major i pannaReichs Kathy Temperance Brennan 05 Pogrzebane tajemniceKraszewski Józef Ignacy Żeliga tajemniczy kasztelan i chłopka
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Jednym ze znaków szczególnych królów mórz było noszenie turbanu, co może mieć związek z obwiązywaniem głowy.Właśnie - czy turban to ostatnia pozostałość tego starożytnego obyczaju?Tajemnica pisma OlmekówWiele elementów sztuki Majów widać już w stylu z Izapa, który rozkwitałw południowej Gwatemali mniej więcej na początku ery chrześcijaństwa.Pismo i skomplikowany kalendarz były w użyciu na kilka wiekówprzed ich pojawieniem się na nizinnych terenach Majów.Betty J.Meggers Prehistorie America (Prehistoryczna Ameryka) 1972Tajemnica olmeckich hieroglifówKwestia pisma w Ameryce zawsze budziła kontrowersje.Według większości archeologów w Ameryce Południowej pisma nie znano.Dlaczego uważają oni, że starożytni Peruwiańczycy potrafili wznosić doskonale zaprojektowane megalityczne budowle i mury, ale z jakiegoś powodu nigdy nie wynaleźli pisma - to sprawa, nad którą warto się zastanowić.Pismo w różnych postaciach było jednak używane w Ameryce Północnej, a za najstarsze uważa się pismo Olmeków.Pismo Epiolmeków (postolmeckie) jest znane także jako pismo istmijskie.Ze względu na długą inskrypcję na steli nr 1 z La Mojarra, określa sie je również jako pismo z La Mojarra.Wiadomo że stela pochodzi co najmniej z 650 roku p.n.e.Nieodczytane pismo Olmeków mogło być ich własnym wynalazkiem - a może pochodziło od jakiejś jeszcze starszej od nich cywilizacji? Cywilizacji leżącej za oceanem?Najwcześniejsze glify olmeckie pochodzą z 1000 roku p.n.e.lub wcześniej, ale nie występują w formie tekstu.Nie znamy żadnych ksiąg olmeckich.Konkwistę przetrwały tylko cztery księgi Majów.Ignacio Bernal w krótkim omówieniu olmeckiego pisma w The Olmec World twierdzi:Na terytorium Olmeków istnieją inne inskrypcje, które, choć nie kalendarzowe, mają glify ukazujące wykorzystanie pewnego typu pisma.Stąd też na posągu nr 13 z La Venta można zobaczyć różne hieroglify, wśród nich przedstawiający stopę - glif, który powtarzał się w późniejszych epokach.Człowiek na posągu nr 10 z San Lorenzo ma glif na piersi.Na innych rzeźbach widnieją znaki, które również funkcjonują jako glify, na przykład X oznaczający cętki na skórze jaguara.Podobnie część ciała jaguara - pazur albo paszcza - oznacza całe zwierzę.Konwencja ta miała stać się powszechna w piśmie Mezoameryki.Inne elementy są jedynie dekoracyjne, ale niektóre mogły stać się hieroglifami w czasach późniejszych, ponieważ taką funkcję pełnią w kulturze olmekoidalnej i następnych.Na przykład V z wywiniętymi końcówkami staje się glifem C w Monte Alban.Drucker sugerował, że Olmekowie stworzyli glify rozbudowane później przez Majów, na przykład kwadraty z zaokrąglonymi rogami, zazwyczaj puste u Olmeków, ale wypełnione różnymi motywami w sztuce majańskiej.Wszystko to bez wątpienia wskazuje na istnienie pisma na terytorium Olmeków, jak również istnienie kalendarza będącego prototypem w Mezoameryce.Monument nr 13 z La Venta zawiera być może najstarsze hieroglify w Ameryce.Przedstawia on brodatego mężczyznę w turbanie i przepasce biodrowej.Mężczyzna trzyma w lewej ręce proporzec albo kosę.Za nim znajduje się hieroglif stopy, a przed nim trzy inne: górny to koło, które być może miało zostać wypełnione, ale nie zostało.Środkowy wygląda jak Myszka Miki, a dolny przypomina głowę ptaka, być może papugi.Wszystkie trzy przypuszczalnie tworzą imię mężczyzny.Co ciekawe, monument nr 13 z La Venta jest często pomijany w książkach dotyczących Olmeków.Nie znalazłem żadnej wzmianki o nim w książce Diehla The Olmecs (Olmekowie) ani u Davida C.Grove'a w Chalcatzingo.Wydaje się to dość intrygujące, ponieważ znaleziono go w La Venta i być może zawiera on najstarsze hieroglify Olmeków i całej Mezoameryki [ Pobierz całość w formacie PDF ]