Home HomeLustbader Eric Van Trylogia Bourne'a 05 Zdrada Bourne'aJENS LAPIDUS Czarna Trylogia Sztokholmska 01 Szybki cash. Głód, nienawiœć, pogońGwiezdne Wojny 118 Trylogia MROCZNE GNIAZDO Wojna Rojów Denning TroyDeveraux Jude Trylogia Panien Młodych z Nantucket 01 Prawdziwa miłoœćGwiezdne Wojny 058 Trylogia THRAWNA Ostatni rozkaz Timothy ZahnStroud Jonathan Trylogia Bartimaeusa 01 Amulet z Samarkandy (z okładkš)Stroud Jonathan Trylogia Bartimaeusa 03 Wrota PtolemeuszaLackey Mercedes Trylogia Magicznych Burz 1 Zwiastun burzyMakroekonomia (18 stron)Badania+marketingowe+%2822+strony%29%281%29
 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Obrócił złocist głow.Czujc, e przyspieszenie zaczyna rosn, Chewbacca zamknłoczy i warknł do Threepia, by był cicho.Android jednak zignoro-wał jego uwag. Bardzo chciałbym móc polecie do akademii Jedi mistrza Lu-ke a, eby znów zobaczy si z Artoo-Detoo.Nie rozmawiałem zeswoim partnerem od bardzo dawna.Threepio nie przestawał mówi nawet wówczas, kiedy przeskaki-wał z jednego tematu na drugi. Naprawd nie wiem, jaki moe by ze mnie poytek podczas tejwyprawy, która przecie ma charakter wojskowy.Nigdy nie dawa-łem sobie rady podczas walki.Nie cierpi jej.Nie znosz zwizane-go z ni podniecenia, chocia wydaje mi si, e doSwiadczyłem goju nieraz.Kiedy transportowiec przyspieszył, by skierowa si ku grupiewojennych statków czekajcych na orbicie wokół Coruscant, siłacigu wcisnła ciało Chewbaccy w oparcie małego, niewygodnegofotela.Tymczasem Threepio nadal narzekał i marudził. Rzecz jasna, dobrze rozumiem, e jako protokolarny androidmog pomóc zbada wszystkie dane, jakie zapisano w pamiciowych40 rdzeniach komputerów Laboratorium Otchłani.Przypuszczam te, emógłbym przyda si jako tłumacz jzyków obcych istot, zatrudnio-nych tam w charakterze konstruktorów.Z pewnoSci jednak musi ist-nie jakiS inny android, lepiej ni ja nadajcy si do takiej pracy.Czygenerał Antilles nie bierze całego zespołu androidów deszyfrujcych,których zadanie ma polega na łamaniu kodów tajnych informacji?Poza tym komandosi Page a s przecie najlepszymi specjalistami w tejdziedzinie.Dlaczego ja te musz lecie, a póxniej wykonywa za nichcał prac? To wydaje mi si niesprawiedliwe.Chewbacca warknł, rzucajc krótki rozkaz.Threepio odwróciłsi ku niemu, spogldajc złocistymi fotoreceptorami jarzcymi siz oburzenia. Nie bd cicho, Chewie! Dlaczego miałbym słucha twoich roz-kazów po tym, jak kiedyS na Bespinie osadziłeS moj głow tyłemdo przodu? GdybyS sam coS powiedział wówczas, kiedy czyniliSmyprzygotowania do tej wyprawy, moe zdołałbyS przekona wszyst-kich, eby pozostawili mnie z pani Lei.Ty jednak byłeS zdania, emog si na coS przyda, a wic teraz nie masz wyboru i musiszsłucha tego, co mówi.Z pełnym irytacji westchnieniem Chewbacca wycignł owłosio-n rk i uderzył w przełcznik, umieszczony z tyłu szyi Threepia.Android zwiesił głow, ale nim zamilkł, przez chwil bełkotał coScoraz niszym tonem.Komandosi Page a, siedzcy we wntrzu transportowca, znaniz doskonałego wyszkolenia, stalowych nerwów i elaznej odporno-Sci, przez moment głoSno wiwatowali na znak, e popieraj post-pek Chewbaccy.Generał Wedge Antilles, zajmujcy stanowisko dowodzenia fre-gaty  Yavaris , popatrzył przez iluminator.Od metalowych kadłu-bów statków jego floty odbijały si promienie słoca.Wyraził chzostania bezpoSrednim dowódc tej wyprawy, poniewa pragnł zna-lex si w miejscu, w którym Qwi Xux spdziła wiksz czS y-cia.Tam, gdzie mogły spoczywa ukryte tajemnice jej spldrowa-nej pamici. Yavaris była potn fregat, mimo i sprawiała wraenie lek-kiego statku, zapewne dziki cienkiemu krgosłupowi, który ł-czył obie jej główne czSci.Kanciasta konstrukcja, tworzca czSrufow, zawierała silniki napdu podSwietlnego oraz generatory41 umoliwiajce latanie w nadprzestrzeni.Znajdowały si w niej rów-nie reaktory dostarczajce energi nie tylko do silników, ale takedo dwunastu baterii turbolaserowych i tuzina dział laserowych.Naprzeciwległym kracu łcznika, z daleka od silników, umieszczonoo wiele cisz sekcj dowodzenia.Chroniona we wntrzu zwisaj-cej kanciastej nadbudówki, zawierała mostek ze stanowiskiem do-wodzenia, pomieszczenia dla załogi, aparatur kontrolno-pomiaro-w oraz ładownie i hangary, a w nich dwie kompletne eskadry my-Sliwców typu X, przygotowanych specjalnie z mySl o tej wypra-wie.Załog fregaty eskortowej  Yavaris stanowiło blisko dziewi-ciuset ołnierzy, zahartowanych w rónych bojach.Pozostałe statkifloty Wedge a  cztery koreliaskie korwety  mieSciły po stu oł-nierzy na pokładach.Wedge odgarnł kosmyk ciemnych włosów z czoła i zacisnł zby,nadajc twarzy groxny wygld.Kolejny gwiezdny transportowiecosiadł w hangarze fregaty, dostarczajc ostatni grup ołnierzy, któ-rych przecie wybierał osobiScie.Han Solo zameldował, e Laboratorium Otchłani przestało bystrzeone przez flot gwiezdnych niszczycieli admirał Daali.Impe-rialna dowódczyni, wywabiona z obszaru czarnych dziur, postano-wiła wyładowa złoS i spustoszy galaktyk.Oznaczało to, e junie chroni naukowców zatrudnionych na terenie Laboratorium aniich drogocennych informacji na temat nowych broni.Zapewne byłoto prawd; generał przygotował si jednak na niespodzianki, zwłasz-cza takie, jakie mogła sprawi grupa imperialnych konstruktorównowych broni.Wedge Antilles, nie schodzc ze stanowiska dowodzenia na most-ku  Yavaris , pstryknł przełcznikiem interkomu. Przygotowa si do odlotu  rozkazał.Cztery korwety, jakby tylko czekały na te słowa, otoczyły eskor-tow fregat w taki sposób, e znalazła si w samym Srodku rombu.Wedge zobaczył przez iluminator pulsujce, błkitno-białe Swiatło znak, e wielkie silniki czołowego statku obudziły si do ycia.Silniki fregaty były take ogromne, dwa razy wiksze ni pomiesz-czenia dla załogi i czS kontrolno-pomiarowa, o kształcie obucha.Ksiniczka Leia leciała kiedyS na pokładzie korwety, gdy zostałapochwycona przez gwiezdny niszczyciel Vadera.Czarny Lord za-dał wówczas od niej zwrotu wykradzionej dokumentacji GwiazdyRmierci.To działo si tak dawno.42 Gdy fregata opuszczała orbit, Wedge przygldał si, jak nocnaczS Coruscant, usiana Swiatełkami, pozostaje za ruf [ Pobierz całość w formacie PDF ]